FUNDAMENTY
Główną ideą ANT-2 jest monitorowanie pracy bez wprowadzania zbędnych, uciążliwych czynności, które nawet mogłyby mieć bezpośredni wpływ na obniżenie wydajności.
ANT-2 działa praktycznie niezauważalnie dla pracowników, nie spowalnia ich pracy, upewnia ich, że ich czynności są rejestrowane. Nie generuje również dodatkowych uciążliwych obowiązków dla kadry kontrolującej produkcję, a wręcz przeciwnie dostarcza jej na bieżąco danych na temat przebiegu produkcji i wydajności poszczególnych pracowników. Automatyzuje również sprawozdawczość, co jest rzeczą oczywistą.
Jak to jest możliwe?
Może zacznę od tego czym ANT-2 nie jest. ANT-2 nie jest cudownym systemem kupowanym w pudełku z półki sklepowej.
Tak jak nie istnieje perpetum mobile, tak nie istnieje uniwersalny system oceny wydajności pracy ludzkiej, bo praca ludzka praktycznie w każdym przedsiębiorstwie, nawet tej samej branży, potrafi się różnić w sposób znaczący.
Można oczywiście robić rewolucję w przedsiębiorstwie i zmieniać zasady pracy w nim pod dyktando systemu, który ktoś kiedyś zrobił z reguły w oparciu o doświadczenia jakiejś innej firmy z naszej branży. Ale czy na pewno rozwiązania z tamtej firmy będą dobre i dla nas? Czy nasze wieloletnie doświadczenie, wypracowane metody pracy, mamy pożegnać i zacząć wdrażać metody stosowane przez naszą konkurencję?
Tu niestety nie ma prostych odpowiedzi. Czasem faktycznie zmiany są konieczne. Jednak każda istotna zmiana w naszym przedsiębiorstwie, to eksperyment, który jak każdy eksperyment może się nie udać i trzeba będzie wracać do starych zasad. Znacie Państwo zapewne wiele przypadków systemów informatycznych, które zostały zbudowane właśnie pod takie eksperymenty, a teraz leżą poprostu nieużywane lub są używane w 10% swojej funkcjonalności.
Jak my sobie z tym problemem radzimy?
Z Państwa punktu widzenie ANT-2 można byłoby uznać jako zbiór idei umożliwiających stworzenie u Was precyzyjnego systemu kontroli wydajności, systemu na lata. Z naszego punktu widzenia ANT-2 to jądro systemu i wiele uniwersalnych modułów monitorujących procesy i raportujących. Wykorzystujemy wszystkie możliwe technologie rejestracji. Preferujemy technologie, które dają nam możliwość pewnej i automatycznej rejestracji m.in. RFID (bezprzewodowej rejestracji), rejestracji z kamer telewizji przemysłowej, rejestracji zdarzeń zachodzących w obcych systemach przetwarzania danych np. wystawienie dokumentu WZ.