REALIZACJA
Jak już pisał wcześniej praktycznie nie ma dwóch identycznych przedsiębiorstw, dlatego pierwszą rzeczą, którą robimy jest:
WIZJA LOKALNA - ANALIZA
Celem wizji lokalnej jest dokładne poznanie specyfiki przedsiębiorstwa, potrzeb klienta oraz aktualnego wyposażenia, gdyż zawsze dążymy do tego, aby maksymalnie wykorzystać sprzęt i oprogramowanie już posiadane przez klienta. Dokonujemy również analizy psychologicznej i socjologicznej stosunków pracy panujących w przedsiębiorstwie. Jest to element niezbędny dla osiągnięcia sukcesu.
Pracujemy szybko i precyzyjnie, ale mimo to trudno określić ramy czasowe wizji lokalnej. Analityk pracuje tak długo aż uzna, że ma już wszystkie niezbędne informacje. Jest to niezwykle ważna faza, mająca wpływ na dalsze etapy. Po zakończeniu wizji klient otrzymuje naszą koncepcję systemu wraz z orientacyjną kalkulacją kosztów.
KONCEPCJA SYSTEMU
Często będzie ona obejmowała kilka wariantów. Po jej przedstawieniu rozpocznie się dyskusja nad szczegółami. Na tym etapie klient podejmuje decyzję czy nasz pomysł mu się podoba i jest zapraszany do podpisania umowy na opracowanie projektu lub, jeśli sobie tego życzy, umowy na wykonawstwo całego systemu.
PROJEKT SYSTEMU
Z punktu widzenie klienta jest on mało istotny, liczy się efekt końcowy, czyli działający system. Robimy go jednak dla siebie aby uniknąć ewentualnych pułapek wynikających z przeoczenia jakiś istotnych elementów w czasie analizy.
Jedna bardzo istotna uwaga, proszę się nie martwić ilością etapów i ich ewentualną czasochłonnością. Nasze doświadczenie i narzędzia umożliwiają nam szybkie działanie. Po opracowaniu projektu wiemy już dokładnie jakie będą koszty inwestycji i prezentujemy je klientowi do akceptacji. Potem rusza...
REALIZACJA SYSTEMU
Niezbędne urządzenia są zamiawiane u dostawców i jadą do nas, a nasi programiści dostosowują ANT-2 do specyfiki naszego klienta, jego urządzeń i systemów oraz nowych zamówionych urządzeń (o ile są przewidziane).
INSTALACJA SYSTEMU
Kiedy wszystko co niezbędne do działania systemu mamy już gotowe, ekipa montażowa udaje się do klienta i montuje wszystkie urządzenia, zapewniając naszym programistom zdalny dostęp do systemu. Pozwala to w znaczący sposób obniżyć koszty przygotowania i wdrożenia systemu i oczywiście zapewnia nam bezpośredni nadzór nad pracą systemu w pierwszych fazach jego życia.
TESTY
Wykonujemy je zdalnie i w sposób zupełnie nie angażujący pracowników klienta.
SZKOLENIE PRACOWNIKÓW
W uzgodnionym z klientem terminie do jego firmy udają się nasi trenerzy, którzy wytłumaczą pracownikom w jaki sposób będzie teraz wyglądała ich praca w firmie. Zmiany jak już pisałem nie są rewolucyjne, ale pewne drobne dodatkowe czynności pojawią się.
Ten etap jest również niezwykle istotny z psychologicznego punktu widzenia, chodzi bowiem o wytłumaczenie pracownikom celu wprowadzenia systemu i jakie korzyści z tego będą mieli. Pozwala to uniknąć pewnych problemów, o których szerzej opowiadam na spotkaniach indywidualnych.
PRÓBNA EKSPLOATACJA
W tej fazie głównymi użytkownikami systemu jesteśmy my. Czasem odbywa się to zdalnie, czasem na miejscu u klienta. Pracownicy pracują zgodnie z przedstawionymi im zasadami, a my weryfikujemy wyniki dostarczane przez system. Jeśli nie zrobiono tego wcześniej, na tym etapie klient precyzuje jakie raporty go interesują.
ODDANIE SYSTEMU DO UŻYTKU
Przekazujemy system do eksploatacji i szkolimy kadrę kierowniczą różnych szczebli w zakresie pozyskiwania danych z systemu na ich stanowisku.
OPIEKA SERWISOWA
Nie jest obowiązkowa ale jest przez nas zalecana. Uważamy, że tego typu systemy są jednymi z najważniejszych w firmie i żeby ich działanie miało sens muszą pracować niezawodnie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu (o ile tak pracuje klient). W tym celu obejmujemy je zdalną opieką serwisową. W ramach tej usługi możliwe jest również rozszerzanie funkcjonalności systemu np. o nowe moduły raportowania.
Mój serdeczny kolega i klient zarazem porównał kiedyś ANT-2 do garnituru a proSYS do krawca. Klient udaje się do krawca, który wie jak wykroić i uszyć dla niego idealnie leżący garnitur. Klient wybiera materiał i dodatki, określa fason i przedstawia specjalne życzenia, a krawiec tworzy z tego idealny garnitur, zgodny z oczekiwaniami klienta. No cóż... nic dodać nic ująć... nawet przewidujemy w procesie realizacji pierwszą przymiarkę, czyli próbną eksploatację.
Zaprasz serdecznie do współpracy.