MODUŁY CRM i ANALIZY

Dynamicznie zmieniające się środowisko biznesowe wymaga wysokiej jakości obsługi Klientów, szybkiego kojarzenia zdarzeń i gromadzenia na temat otoczenia informacji.

Potrzeby firm w zakresie CRM zależą zarówno od wielkości firmy, jak i specyfiki jej działania. Tak więc, w zależności od firmy, CRM może oznaczać bardzo różne zagadnienia:

  • rejestrację kontaktów z klientami w najprostszej postaci (klient,data, rozmawiający, opis przebiegu rozmowy, czas rozmowy, itd.),
  • harmonogramowanie zadań i rejestracja wykonanych czynności (opiekun zadania, termin realizacji zadania, priorytet, procent wykonania zadania, itd.),
  • ustalanie procedur obsługi klienta (stosowane np. przez biura rachunkowe),
  • bazę wiedzy - wyszukiwanie odpowiedzi na powtarzające się pytania. 

Dzięki modułowi CRM można rejestrować kontakty z Klientami. Można również wprowadzać zadania, jakie powinni wykonać poszczególni operatorzy w związku z obsługą Klientów. Znacznym ułatwieniem jest możliwość wprowadzenia zadania głównego i powiązanych z nim zadań szczegółowych. Dzięki temu można wiązać ze sobą kontakty i zadania dotyczące jednego wątku (na przykład poszczególnych projektów realizowanych w firmie). Pozwala to na znacznie łatwiejsze filtrowanie i analizowanie poszczególnych wątków.

CDN Optima CRM 

Program umożliwia kojarzenie z kontaktem lub zadaniem innych dokumentów oraz plików zarejestrowanych w systemie. Dzięki temu Użytkownik ma pełny wgląd w dokumentację, zgromadzoną w związku z realizacją danego zadania.

Równocześnie każdy kontakt/zadanie może mieć opiekuna. Do każdego zadania przypisać można osobę za nie odpowiedzialną. Umożliwia to realizację takiego schematu, gdzie jedna osoba (np. kierownik działu), przypisuje swoim pracownikom zadania do wykonania. Dla każdego zadania operator odpowiedzialny może wskazać procentowo stopień realizacji lub etap, na jakim znajduje się dane zadania. Przełożony może łatwo sprawdzić zaawansowanie prac powierzonych pracownikom oraz stopień realizacji całego wątku (projektu).

CDN Optima CRM 

Moduł CRM to również analiza czasu/kosztu kontaktów, w rozbiciu na poszczególnych Klientów przy założonej stawce godzinowej.

Dodatkową funkcją jest terminarz, który umożliwia wizualizację zadań z możliwością dodawania/edycji zadań. Poszczególnym operatorom daje on możliwość kontroli powierzonych im zadań. Terminarz może być wykorzystywany również przez szefa, który będzie miał możliwość kontroli czasu pracy pracowników, szybkiego wglądu do przypisanych im zdań, modyfikacji czy też dodania nowych.

CDN Optima CRM 

Odrębną funkcją w module CRM są faktury cykliczne, które są stworzone głównie z myślą o firmach wystawiających okresowo takie same dokumenty. Przykładem tutaj mogą być faktury abonamentowe. Użytkownik tworzy wzorce faktur, gdzie wpisuje dla jakich kontrahentów faktury będą generowane. Określa również, jakie usługi, w jakiej ilości oraz w jakiej cenie będą fakturowane. Na podstawie takich wzorców może następnie automatycznie tworzyć faktury sprzedaży w module handlowym.

Każda firma posiada zgromadzony bogaty zasób danych, których szybkie przetwarzanie i podejmowanie na ich podstawie decyzji, jest kluczowym procesem działalności.

Każdego rodzaju firma może być wspierana przez moduł Analizy, który ze wszystkich pozostałych modułów CDN OPTIMA wyłuska i przełoży na zrozumiały język, w postaci tabel zmiennych i dynamicznych wykresów (tortowych, słupkowych i liniowych), zgromadzone dane. Moduł Analizy pozwoli szybko uzyskać informacje o całej gamie wskaźników finansowo-ekonomicznych i innych.

Moduł Analizy to przydatne narzędzie pracy nie tylko dla kadry zarządzającej. Z programu można uzyskać kilkaset różnego rodzaju analiz, prezentujących dane w dowolnych przekrojach zdefiniowanych przez Użytkownika.

Wyniki analiz w postaci wykresów można zapisać do pliku w jednym ze standardowych formatów graficznych.

CDN Optima Analizy

Analizy i raporty dostępne są nie tylko z poziomu modułu Analizy, ale również można je wywołać kontekstowo z poziomu poszczególnych list i formularzy CDN OPTIMA.

Korzystając z tego modułu, można między innymi znaleźć odpowiedzi na pytania:

CDN Optima Analizy