KSIĘGA PODATKOWA

Moduł Księga Podatkowa obejmuje funkcjonalnie obsługę księgową firmy, rozliczającą się z Urzędem Skarbowym na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów lub prowadzącą ewidencję przychodów, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Płatnikom podatku od towarów i usług moduł ten pozwala na prowadzenie podstawowych ewidencji: Rejestrów zakupów i sprzedaży VAT, umożliwia również podział rejestrów na dowolne rejestry cząstkowe.

CDN OPTIMA pozwala również na prowadzenie ewidencji pomocniczych: wynagrodzeń, spisów z natury, rozliczenia samochodów. Moduł ten pozwala na drukowanie deklaracji podatkowych: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, PIT-36, PIT-36L i PIT?4R oraz obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

CDN Optima Księga Podatkowa 


Moduł Księga Podatkowa to:

  • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
  • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów, bez konieczności dokonywania korekt),
  • możliwość walidowania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
  • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
  • możliwość wydrukowania rozliczeń rocznych: PIT-36 i PIT-36L, 
  • współpraca z modułem Analiz,
  • pełna integracja z pozostałymi modułami.

CDN Optima Księga Podatkowa

Przesyłaj e-Deklaracje VAT

Zamiast drukować deklarację, wysyłać ją do urzędu, skorzystaj z eksportu deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.

Dane niezbędne do wypełnienia i przesłania e-deklaracji pobierane są bezpośrednio z zapisów systemu finansowo-księgowego podatnika. Jest to najdogodniejszy sposób składania deklaracji podatkowych, gdyż prawie zupełnie eliminuje możliwość powstawania błędów podczas wypełniania urzędowych dokumentów. Co ważne, CDN OPT!MA umożliwia również odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dzięki czemu użytkownik może mieć pewność, że jego e-deklaracja dotarła do urzędu.